Chương trình huấn luyện Phương pháp Phần tử Hữu hạn với PYTHON

Đối tượng: Sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành liên quan đến cơ học tính toán, kỹ sư thiết kế, kỹ sư phân tích, kỹ sư CAE.
Thời lượng: 10 Buổi, 3 giờ/Buổi
Phần mềm: học viên thực hành trên máy tính cá nhân với Python, Anaconda, Pycharm

Buổi 1: Giới thiệu về PYTHON

 • Tổng quan về ngôn ngữ lập trình PYTHON
 • Các kiểu dữ liệu thường dùng
 • Các cấu trúc điều khiển

Buổi 2: Lập trình tính toán cơ bản với PYTHON

 • Cách tạo và sử dụng hàm
 • Các module tính toán số học thông dụng
 • Đọc và ghi file

Buổi 3: Lập trình hướng đối tượng với PYTHON

 • Cách tạo và sử dụng class đối tượng trong PYTHON
 • Các vấn đề liên quan về lập trình hướng đối tượng

Buổi 4: Đồ họa cơ bản trong PYTHON

 • Các module đồ họa thông dụng trong PYTHON
 • Vẽ đồ thị 2D, 3D

Buổi 5: Giới thiệu về Phương pháp Phần tử Hữu hạn

 • Cơ sở lý thuyết
 • Quy trình phân tích Phần tử Hữu hạn

Buổi 6: Giới thiệu phần tử thanh gậy cho bài toán giàn

 • Cơ sở lý thuyết phần tử thanh gậy
 • Xây dựng ma trận độ cứng và vector tải cho phần tử thanh gậy
 • Thiết lập bài toán hệ giàn phẳng, hệ giàn không gian

Buổi 7: Thực hành lập trình cho bài toán hệ giàn

 • Xây dựng giải thuật bài toán hệ giàn
 • Xây dựng chương trình tính toán với PYTHON
 • Biểu diễn kết quả bằng số liệu, đồ họa

Buổi 8: Giới thiệu phần tử phẳng cho bài toán 2D

 • Cơ sở lý thuyết phần tử
 • Xây dựng ma trận độ cứng và vector tải cho phần tử 2D (ứng suất phẳng, biến dạng phẳng, đối xứng trục)
 • Thiết lập bài toán phẳng

Buổi 9: Thực hành lập trình cho bài toán phẳng

 • Xây dựng giải thuật cho bài toán phẳng
 • Xây dựng chương trình tính toán
 • Biểu diễn kết quả bằng số liệu, đồ họa

Buổi 10: Kiểm tra cuối khóa học bài tập, báo cáo bài tập lập trình FEA-PYTHON