Chương trình huấn luyện Phương pháp Phần tử Hữu hạn với MATLAB

Đối tượng: Sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành liên quan đến cơ học tính toán, kỹ sư thiết kế, kỹ sư phân tích, kỹ sư CAE.
Thời lượng: 8 Buổi, 3 giờ/Buổi
Phần mềm: học viên thực hành trên máy tính cá nhân với Matlab bản Student

Buổi 1: Giới thiệu về MATLAB

 • Tổng quan về tính toán trên MATLAB
 • Các kiểu dữ liệu thường dùng

Buổi 2: Lập trình với MATLAB

 • Các cấu trúc điều khiển
 • Cách tạo và sử dụng hàm
 • Công cụ đồ họa cơ bản trong MATLAB

Buổi 3: Giới thiệu về Phương pháp Phần tử Hữu hạn

 • Cơ sở lý thuyết
 • Quy trình phân tích Phần tử Hữu hạn

Buổi 4: Giới thiệu phần tử thanh gậy cho bài toán giàn

 • Cơ sở lý thuyết phần tử thanh gậy
 • Xây dựng ma trận độ cứng và vector tải cho phần tử thanh gậy
 • Thiết lập bài toán hệ giàn phẳng, hệ giàn không gian

Buổi 5: Thực hành lập trình cho bài toán hệ giàn

 • Xây dựng giải thuật
 • Xây dựng chương trình tính toán
 • Biểu diễn kết quả bằng số liệu, đồ họa

Buổi 6: Giới thiệu phần tử phẳng cho bài toán 2D

 • Cơ sở lý thuyết phần tử
 • Xây dựng ma trận độ cứng và vector tải cho phần tử 2D (ứng suất phẳng, biến dạng phẳng, đối xứng trục)
 • Thiết lập bài toán phẳng

Buổi 7: Thực hành lập trình cho bài toán phẳng

 • Xây dựng giải thuật cho bài toán phẳng
 • Xây dựng chương trình tính toán
 • Biểu diễn kết quả bằng số liệu, đồ họa

Buổi 8: Kiểm tra cuối khóa học bài tập, báo cáo bài tập lập trình FEA-MATLAB