Chương trình huấn luyện ANSYS Workbench – Phần nâng cao

Đối tượng: Sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành liên quan đến cơ học tính toán, kỹ sư thiết kế, kỹ sư phân tích, kỹ sư CAE.
Thời lượng: 6 Buổi, 3 giờ/Buổi
Phần mềm: học viên thực hành trên máy tính cá nhân với ANSYS phiên bản Student

Buổi 1:

 • Giới thiệu tổng quan về Phương pháp Phần tử Hữu hạn cho bài toán phi tuyến
  o Tổng quan về các yếu tố phi tuyếtn trong phân tích kết cấu
  o Các vấn đề cần quan tâm trong phân tích phi tuyến
 • Bài toán phi tuyến hình học (geometric nonlinearities): quy trình phân tích và ví dụ minh họa

Buổi 2:

 • Bài toán phi tuyến vật liệu (material nonlinearities)
  o Cơ sở lý thuyết căn bản về biến dạng dẻo kim loại
  o Quy trình phân tích và ví dụ minh họa

Buổi 3:

 • Bài toán tiếp xúc (contact)
  o Giới thiệu các dạng điều kiện contact trong AW
  o Quy trình phân tích và ví dụ minh họa

Buổi 4:

 • Bài toán động lực học vật rắn tuyệt đối (rigid dynamics analysis)
  o Giới thiệu các dạng điều kiện liên kết động học cho bài toán đa vật thể (multibody)
  o Quy trình phân tích và ví dụ minh họa

Buổi 5:

 • Bài toán động lực học mô hình tường minh (explicit dynamics)
  o Cơ sở lý thuyết cho bài toán explicit dynamics
  o Quy trình phân tích và ví dụ minh họa

Buổi 6:

 • Trao đổi, giải đáp thắc mắc
 • Kiểm tra cuối khóa học bài tập tình huống tổng quát (case study)
 • Kết thúc khóa học