Với nhiều năm kinh nghiệm về đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực cơ học tính toán, FEA/CAE, nhóm nhận huấn luyện các lớp kỹ năng về phân tích kết cấu, mô phỏng ứng xử cơ hệ bằng phương pháp phần tử hữu hạn với các chương trình CAE mạnh mẽ như ANSYS, ABAQUS, CODE ASTER, NASTRAN…
Ngoài ra, nhóm thường xuyên cung cấp các khóa học về lập trình tính toán với phương pháp số từ cơ bản đến nâng cao, sử dụng các ngôn ngữ MATLAB, PYTHON.

DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC