Với mục đích chia sẻ các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong phân tích kết cấu bằng các chương trình CAE, trang CAD-FEA cung cấp một số bài phân tích ví dụ mẫu có kiểm chứng kết quả giữa các phương pháp và chương trình tính toán.
Các bài toán được sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp, nâng cao và được cập nhập thường xuyên. >>>